EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 286, 14 listopada 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 286

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
14 listopada 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1708 z dnia 13 listopada 2018 r. obejmujące nazwę „Însurăței” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1709 z dnia 13 listopada 2018 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2020 r. dotyczącego wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą w odniesieniu do badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1710 z dnia 13 listopada 2018 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/866

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1711 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1371/2013 w odniesieniu do terminu stosowania zwolnień przyznanych indyjskim producentom eksportującym

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1712 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

17

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady (UE) 2018/1713 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/1714 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na podstawie Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej strony, w odniesieniu do regulaminu Wspólnego Komitetu oraz przyjęcia zakresu uprawnień podkomitetów i grup roboczych

22

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/1715 z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2020 r., rocznej kwoty na 2019 r., pierwszej raty za 2019 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2021 i 2022

30

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1716 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/776/UE ustanawiającą Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

33

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top