EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 194, 31 lipca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 194

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
31 lipca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/1069 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

1

 

 

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1070 z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1970 ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1071 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/468

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1072 z dnia 30 lipca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1073 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1074 z dnia 30 lipca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1075 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Ampelomyces quisqualis szczep AQ10 jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1076 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji izofluran w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1077 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1078 z dnia 30 lipca 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 29 września 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1079 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis DSM 28343 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1080 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis DSM 29784 jako dodatku paszowego dla podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1081 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla tuczników (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentowany przez Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1082 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

140

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1083 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

142

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1084 z dnia 30 lipca 2018 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/475

144

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1085 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

147

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/1086 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

150

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1087 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

152

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2018 Komitetu UPG ustanowionego we Wstępnej umowie o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu UPG [2018/1088]

158

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top