EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 140, 6 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 140

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
6 czerwca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/826 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/827 z dnia 4 czerwca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/828 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/68 w odniesieniu do wymogów związanych z układami przeciwblokującymi, urządzeniami do wysokociśnieniowego przechowywania energii i połączeniami hydraulicznymi typu jednoprzewodowegoTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

5

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/829 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnychTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

8

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/830 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/831 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnościąTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

35

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchniTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

38

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/833 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

87

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3318) Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

89

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/835 z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3319) Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

104

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2018 Podkomitetu ds. Ceł UE–Gruzja z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zastąpienia Protokołu I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2018/836]

107

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top