EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 123, 18 maja 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 123

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
18 maja 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/728 z dnia 24 stycznia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/730 z dnia 4 maja 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/731 z dnia 15 maja 2018 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 7e przez statki pływające pod banderą Belgii

82

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE ( 1 )

85

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/733 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające po raz 284. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

89

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/734 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

92

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/735 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej ceny zakupu w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/154

93

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice ( 1 )

94

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/737 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych z matrycą dyskową i planarną z otworami przelotowymi ( 1 )

97

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/738 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie ( 1 )

100

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/739 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali ( 1 )

103

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/740 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w aluminium ( 1 )

106

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/741 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w miedzi ( 1 )

109

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/742 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia ( 1 )

112

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/743 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( 1 )

115

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/744 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top