Help Print this page 

Document L:2018:122:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 122, 17 maja 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 122

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
17 maja 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/720 z dnia 16 maja 2018 r. otwierające unijny kontyngent taryfowy na drób pochodzący z Islandii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/721 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji prolaktyna wieprzowa w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/722 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji eprinomektyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/723 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w odniesieniu do zatwierdzenia ogłuszania zwierząt z wykorzystaniem niskiego ciśnienia atmosferycznego ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

14

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/725 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do chromu (VI)

29

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/726 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/727 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Rumunię

34

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 1385/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej ( Dz.U. L 354 z 28.12.2013 )

35

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/390 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze ( Dz.U. L 65 z 10.3.2017 )

35

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/391 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki ( Dz.U. L 65 z 10.3.2017 )

36

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiającego naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( Dz.U. L 301 z 17.11.2017 )

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top