Help Print this page 

Document L:2018:119:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 15 maja 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 119

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
15 maja 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/707 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności do wsparcia dla konopi w ramach systemu płatności podstawowej i niektórych wymogów w odniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/708 z dnia 17 kwietnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu stosowanego przez zarządzających funduszami rynku pieniężnego przy przekazywaniu właściwym organom informacji zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/709 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do wymogu w zakresie etykiet odnoszącego się do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/710 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej siltiofam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/711 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

35

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/712 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

37

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/713 z dnia 14 maja 2018 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

39

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top