Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 101, 20 kwietnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 101

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
20 kwietnia 2018


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/599 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/600 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

3

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/601 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

5

 

 

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

6

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/602 z dnia 19 kwietnia 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/603 z dnia 12 kwietnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/604 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w zakresie przepisów proceduralnych ułatwiających określanie w Unii preferencyjnego pochodzenia towarów oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3510/80 i (WE) nr 209/2005

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego ( 1 )

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/606 z dnia 19 kwietnia 2018 r. obejmujące nazwę „Dons” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/607 z dnia 19 kwietnia 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Maroka i Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/608 z dnia 19 kwietnia 2018 r. ustanawiające kryteria techniczne dotyczące znaczników elektronicznych do wyposażenia morskiego ( 1 )

64

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/609 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej ceny zakupu w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/154

68

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/610 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dziewiętnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

69

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/611 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

70

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2018/612 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA 28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) wdrożonej przez Grecję na rzecz terminalu kontenerowego w porcie w Pireusie (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top