EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 60, 2 marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 60

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
2 marca 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/306 z dnia 18 grudnia 2017 r. ustanawiające specyfikacje na potrzeby wykonywania obowiązku wyładunku w odniesieniu do dorsza i gładzicy w połowach na Morzu Bałtyckim

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/307 z dnia 28 lutego 2018 r. rozszerzające specjalne gwarancje dotyczące Salmonella spp. określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na mięso uzyskane z brojlerów (Gallus gallus) przeznaczone dla Danii ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/308 z dnia 1 marca 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do formatów, szablonów i definicji na potrzeby identyfikowania i przekazywania informacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu informowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/309 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propineb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/310 z dnia 1 marca 2018 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 2 marca 2018 r.

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/311 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz, w odniesieniu do przyjęcia wspólnych wytycznych w sprawie wykonania tej Umowy

23

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/312 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

39

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/313 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/314 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Rady Współpracy UE–Armenia nr 1/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie priorytetów partnerstwa UE–Armenia [2018/315]

51

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9) ( Dz.U. L 101 z 13.4.2017 )

56

 

*

Sprostowanie do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) ( Dz.U. L 347 z 20.12.2016 )

57

 

*

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2017/30) ( Dz.U. L 295 z 14.11.2017 )

57

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/2379 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE ( Dz.U. L 337 z 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top