Help Print this page 

Document L:2018:036:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 36, 9 lutego 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 36

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
9 lutego 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/188 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1394/2014 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach południowo-zachodnich

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/189 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/190 z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1393/2014 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach północno-zachodnich

8

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/191 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku w odniesieniu do śródziemnomorskiego stada włócznika

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/192 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych UE w dziedzinie zanieczyszczeń w paszy i żywności

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/193 z dnia 7 lutego 2018 r. upoważniająca laboratoria w Brazylii i Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 593)  ( 1 )

18

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2018/194 z dnia 8 lutego 2018 r. ustanawiająca wzory sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularz zgłaszania wartości nieodzyskiwalnych odpowiadających należnościom z tytułu zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 609/2014

20

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2018/195 z dnia 8 lutego 2018 r. ustanawiająca formularze zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości mających wpływ na należności z tytułu tradycyjnych zasobów własnych oraz formularze sprawozdań z kontroli w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 608/2014

33

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/12 z dnia 8 stycznia 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 4 z 9.1.2018 )

38

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2018/16 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 4 z 9.1.2018 )

38

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top