Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 331, 14 grudnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 331

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
14 grudnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/2307 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

1

 

 

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2308 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2309 z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1345

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2310 z dnia 13 grudnia 2017 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2018 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2312 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dla loch, prosiąt ssących i psów (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentowany przez Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej

44

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2314 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

53

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

57

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2316 z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca decyzję 92/176/EWG dotyczącą map przewidzianych do stosowania w systemie Animo (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2317 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

79

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2318 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych w Australii mających zastosowanie do rynków finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2319 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do uznanych giełd w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

87

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2320 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących krajowych giełd papierów wartościowych i alternatywnych systemów obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top