Help Print this page 

Document L:2017:318:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 318, 2 grudnia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 318

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
2 grudnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2215 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2216 z dnia 1 grudnia 2017 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności „Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek” (GTS) oraz „Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek” (GTS)

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2217 z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

23

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/2218 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

25

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/2219 z dnia 25 października 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

26

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2017/2220 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 90/181/Euratom, EWG upoważniającą Włochy do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7854)

29

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2017/2221 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2005/820/WE, Euratom upoważniającą Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7856)

31

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2017/2222 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 90/178/Euratom, EWG upoważniającą Luksemburg do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7857)

33

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2017/2223 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 90/177/Euratom, EWG upoważniającą Belgię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7860)

35

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2017/2224 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/844/UE, Euratom upoważniającą Maltę do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7861)

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top