EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:309:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 309, 24 listopada 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 309

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
24 listopada 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/2182 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2183 z dnia 21 listopada 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Arancia del Gargano” (ChOG)

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2184 z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2185 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykazu kodów i odpowiadających im rodzajów wyrobów w celu sprecyzowania zakresu wyznaczenia jednostek notyfikowanych w dziedzinie wyrobów medycznych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 ( 1 )

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2186 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w czternastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2187 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania decyzji wykonawczej (UE) 2015/179 upoważniającej państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych z drzew iglastych (Coniferales) w postaci skrzyń na amunicję pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pod kontrolą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7489)

19

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top