Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:269:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 269, 19 października 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 269

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
19 października 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1897 z dnia 18 października 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1898 z dnia 18 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [Półtorak staropolski tradycyjny (GTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (GTS), Trójniak staropolski tradycyjny (GTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (GTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (GTS) i Olej rydzowy tradycyjny (GTS)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1899 z dnia 18 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (GTS) i Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (GTS)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1900 z dnia 18 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Varaždinsko zelje (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1901 z dnia 18 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Danbo (ChOG)]

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1902 z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1903 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1904 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 28710 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1905 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego (posiadacz zezwolenia: Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1906 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1907 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) oraz Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako dodatku paszowego dla bydła i owiec ( 1 )

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego

39

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1909 z dnia 18 października 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

44

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1910 z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do statusu niektórych regionów Hiszpanii jako obszarów wolnych od brucelozy (B. melitensis), decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Cypru i niektórych regionów Hiszpanii jako obszarów oficjalnie wolnych od brucelozy bydła oraz statusu Włoch jako obszaru oficjalnie wolnego od enzootycznej białaczki bydła, a także decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do statusu regionu Kampanii we Włoszech jako obszaru wolnego od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 081/17/COL z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy państwa udzielonej poprzez dzierżawę gruntów i wynajem nieruchomości w rejonie Gufunes (Islandia) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top