EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:237:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 237, 15 września 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 237

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
15 września 2017


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1545 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ( 1 )

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1546 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej

5

 

 

Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej

7

 

*

Powiadomienie Wspólnego Komitetu Sektorowego przez Unię Europejską na mocy art. 7 załącznika sektorowego dotyczącego dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w farmacji Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

36

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1547 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

37

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1548 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1549 z dnia 14 września 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

44

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1550 z dnia 14 lipca 2017 r. dodające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

57

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1551 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

59

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1552 z dnia 5 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc noir de Bigorre (ChNP)]

61

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1553 z dnia 5 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Chasselas de Moissac (ChNP)]

62

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1554 z dnia 5 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon noir de Bigorre (ChNP)]

63

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1555 z dnia 12 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (ChNP)]

64

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1556 z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ternera de Extremadura (ChOG)]

65

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1557 z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Coco de Paimpol (ChNP)]

66

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1558 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji bromelina w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości ( 1 )

67

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1559 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania maksymalnego limitu pozostałości substancji alarelin ( 1 )

69

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1560 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

71

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1561 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

72

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1562 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

86

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007 ( Dz.U. L 224 z 31.8.2017 )

89

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top