EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:211:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 211, 17 sierpnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 211

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
17 sierpnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1476 z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1477 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1051/2009 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1478 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1439/95, załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 593/2013 w odniesieniu do organu upoważnionego do wystawiania dokumentów i świadectw w Argentynie

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1479 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240 w odniesieniu do zbycia zapasów interwencyjnych na potrzeby programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1480 z dnia 16 sierpnia 2017 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589)  ( 1 )

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2095 z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy ( Dz.U. L 326 z 1.12.2016 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top