Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 209, 12 sierpnia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 209

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
12 sierpnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1464 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do koncesji handlowych przyznanych Kosowu po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony ( *1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1465 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1466 z dnia 11 sierpnia 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Kosowa i ustalające zarządzanie nimi ( *1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1467 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1255/2010 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Kosowa ( *1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1468 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2011 otwierające kontyngenty taryfowe Unii na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Bośni i Hercegowiny i ustanawiające zarządzanie nimi

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym ( 1 )

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/1470 z dnia 2 lutego 2017 r. dotycząca programów pomocy SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi transportu autobusowego w regionie Île-de-France (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/1471 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5556)

53

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE ( Dz.U. L 34 z 9.2.2017 )

56

 


 

(*1)   Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top