EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:208:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 208, 11 sierpnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 208

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
11 sierpnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1447 z dnia 31 lipca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Limone Interdonato Messina (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1448 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1449 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów plamiaka w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1450 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów molwy w obszarze IIIa; wodach UE obszaru IIIbcd przez statki pływające pod banderą Danii

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1451 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Belgii

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1452 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów beryksów w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1453 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1454 z dnia 10 sierpnia 2017 r. określające techniczne wzory sprawozdań składanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1456 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1457 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

33

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1458 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

36

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1459 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1460 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5471)  ( 1 )

42

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5472)  ( 1 )

46

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1462 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

51

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2017 Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM–UE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole I do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Republiki Dominikańskiej w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych [2017/1463]

53

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top