EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:185:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 185, 18 lipca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 185

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
18 lipca 2017


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1325 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

16

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1326 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1327 z dnia 17 lipca 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1328 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1329 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do warunków stosowania unijnego kontyngentu taryfowego przyjętego w ramach GATT na przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przyznanego Stanom Zjednoczonym Ameryki

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1330 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

31

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1331 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

35

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1332 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Związku Komorów decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

37

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1333 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Saint Vincent i Grenadyn decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

41

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1334 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

45

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1335 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Niderlandów

46

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1336 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

47

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1337 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Maltę

48

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1338 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

49

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1339 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

51

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1340 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

55

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1341 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

56

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1342 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii oraz przedłużająca okres obowiązywania tej decyzji (EUBAM Libya)

60

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top