Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:170:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 170, 1 lipca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 170

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
1 lipca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1163 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1166 z dnia 26 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1167 z dnia 26 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

50

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1168 z dnia 26 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

53

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1169 z dnia 26 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1170 z dnia 26 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

59

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1171 z dnia 30 czerwca 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

62

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1172 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi

87

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/1173 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 04 03 01 03)

89

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1174 z dnia 13 czerwca 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

92

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w szkoleniową misję wojskową Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

93

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1176 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

94

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1177 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

96

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1178 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3624)  ( 1 )

98

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Kanadą odnosząca się do wykazu organów oceny zgodności w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych [2017/1179]

103

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top