EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:148:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 148, 10 czerwca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 148

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
10 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/979 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu zwolnionych podmiotów ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/980 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur do celów współpracy w zakresie działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu, dochodzeń i wymiany informacji między właściwymi organami zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/981 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby procesu konsultacji innych właściwych organów przed wydaniem zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/982 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tricyklazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/984 z dnia 8 sierpnia 2016 r. wzywająca Hiszpanię do podjęcia środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

38

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/985 z dnia 8 sierpnia 2016 r. wzywająca Portugalię do podjęcia środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

42

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/986 z dnia 8 czerwca 2017 r. przedłużająca kadencję zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

46

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top