EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:134:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 134, 23 maja 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 134

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
23 maja 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/870 z dnia 15 maja 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kopi Arabika Gayo (ChOG)]

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/871 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/872 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/873 z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/874 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych ( 1 )

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/875 z dnia 22 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/876 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC)

23

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/877 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!” (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3382)

38

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2015 Podkomitetu ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych UE–Gruzja z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/878]

40

 

*

Decyzja nr 1/2015 Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych UE–Gruzja z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2017/879]

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/220 z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 34 z 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top