EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 113, 29 kwietnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 113

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
29 kwietnia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie o wejściu w życie, między Unią Europejską i Peru, Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/747 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do kryteriów dotyczących obliczania składek ex ante oraz okoliczności i warunków, na jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/748 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w celu uwzględnienia zmian masy nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w latach 2013, 2014 i 2015 ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/749 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 w odniesieniu do usunięcia Kazachstanu z wykazu państw znajdującym się w załączniku I do tego rozporządzenia

11

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/750 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

12

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/752 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/753 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cyhalofop butylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/754 z dnia 28 kwietnia 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Ekwadoru i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/755 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mezosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

35

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/756 z dnia 28 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

40

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/757 z dnia 28 kwietnia 2017 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu kwiecień 2017 r.

42

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/758 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas ósmego posiedzenia konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących zmian do załączników A, B i C

45

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/759 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych protokołów i formatów danych, z których mają korzystać przewoźnicy lotniczy podczas przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera jednostkom do spraw informacji o pasażerach

48

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11)

52

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2017/761 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych

56

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych ( Dz.U. L 183 z 8.7.2016 )

62

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich ( Dz.U. L 183 z 8.7.2016 )

62

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top