Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:031:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 31, 4 lutego 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 31

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
4 lutego 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/192 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji w charakterze Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej

1

 

 

Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób dotyczący udziału Republiki Chorwacji w charakterze Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/193 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie niektórych towarów do Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/194 z dnia 3 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/195 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zatwierdzenia szeregu substancji czynnych ujętych w części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 (program odnowień AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/196 z dnia 3 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

25

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/197 z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1138 w odniesieniu do niektórych terminów stosowania norm UN/CEFACT wykorzystywanych przy wymianie informacji na temat rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 457)

27

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/198 z dnia 2 lutego 2017 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 460)

29

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top