Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 27, 1 lutego 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 27

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
1 lutego 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/161 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/162 z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2226 wprowadzające odliczenia od kwot połowowych roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

101

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/163 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

113

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE ( 1 )

115

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/165 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwunastu zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Francuską

121

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/166 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N), którą Portugalia planuje wdrożyć na rzecz Volkswagen Autoeuropa, Lda (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/167 z dnia 30 stycznia 2017 r. zezwalająca tymczasowo Belgii, Republice Czeskiej, Francji i Hiszpanii na kwalifikację przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego określonych gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 2008/90/WE, produkowanych na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 60)

143

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania specyfikacji technicznych ustanowionych przez grupę zadaniową ds. inżynierii internetowej na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych ( 1 )

151

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 1/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian w dodatkach 1, 2 i 4 do załącznika 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi [2017/169]

155

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych ( Dz.U. L 139 z 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top