Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:019:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 19, 25 stycznia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 19

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
25 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/117 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1778

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/118 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/119 z dnia 13 stycznia 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (ChOG)]

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/120 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ekwadoru

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/121 z dnia 24 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/122 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do zamówień udzielanych w celu prowadzenia działalności związanej z produkcją torfu w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 237)  ( 1 )

33

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/123 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Andory

42

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

64

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/125 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Republiką San Marino

71

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/126 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/448/UE w odniesieniu do ustalenia jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

93

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/2314 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED SOPHIA) ( Dz.U. L 345 z 20.12.2016 )

96

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/105 z dnia 19 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( Dz.U. L 17 z 21.1.2017 )

97

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top