Help Print this page 

Document L:2017:003:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 3, 6 stycznia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 3

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
6 stycznia 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/5 z dnia 5 stycznia 2017 r. poddające rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Brazylii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego planu wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym

6

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/7 z dnia 5 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/8 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w drugim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

31

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/9 z dnia 4 stycznia 2017 r. upoważniająca niektóre laboratoria w Maroku i na Tajwanie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8803)  ( 1 )

32

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/10 z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/328/UE i decyzję wykonawczą 2012/807/UE oraz ustanawiająca indywidualne programy kontroli i inspekcji dla połowów niektórych gatunków dennych i pelagicznych w wodach Unii Morza Północnego i w wodach Unii rejonu ICES IIa

34

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/11 z dnia 5 stycznia 2017 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

43

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/687/UE z dnia 26 września 2014 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury ( Dz.U. L 284 z 30.9.2014 )

46

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top