EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 314, 22 listopada 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 314

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
22 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2033 z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2034 z dnia 21 listopada 2016 r. otwierające na rok 2017 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2035 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych fipronil i maneb ( 1 )

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2036 z dnia 21 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2016/2037 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dozowników aerozoli oraz mająca na celu dostosowanie jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 1 )

11

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/2038 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach odpowiednich komitetów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących zmiany regulaminów ONZ nr 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 i 129, wniosku dotyczącego regulaminu ONZ w sprawie układów doposażenia dwupaliwowych silników pojazdów ciężkich, wniosków dotyczących zmiany ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 15 i 16, wniosków dotyczących dwóch ogólnych przepisów technicznych ONZ w sprawie procedury pomiaru dla dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, w odniesieniu do odpowiednio określonych rodzajów emisji i systemu diagnostyki pokładowej, oraz wniosku dotyczącego rezolucji w sprawie wspólnej specyfikacji kategorii źródeł światła

14

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/2039 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom

19

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2040 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN), przewidująca likwidację misji EUPOL AFGANISTAN

20

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/2041 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) wdrożonej przez Belgię na rzecz Duferco (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 94)  ( 1 )

22

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/2042 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), którą Niemcy zamierzają wdrożyć na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5551)  ( 1 )

63

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top