EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:296:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 296, 1 listopada 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 296

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
1 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1911 z dnia 28 października 2016 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1912 z dnia 28 października 2016 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1913 z dnia 31 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/1914 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw ( 1 )

7

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/1915 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2300 w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo niektórych wydatków wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6807)

13

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1916 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/99/UE ustanawiającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6820)

15

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1917 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6835)  ( 1 )

17

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1918 z dnia 28 października 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6815)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top