Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 293, 28 października 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 293

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
28 października 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja o wejściu w życie protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego dotyczących Traktatu z Lizbony

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/1892 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

2

 

 

Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/1893 z dnia 27 października 2016 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1894 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

28

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1895 z dnia 27 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

30

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1896 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres październik 2016 r.

32

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/1897 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

36

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1898 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/764/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1899 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej i przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1900 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–była jugosłowiańska republika Macedonii nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. zastępująca Protokół 4 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/1901]

58

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiającego formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego ( Dz.U. L 359 z 16.12.2014 )

65

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top