EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 276, 13 października 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 276

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
13 października 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1805 z dnia 29 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carmarthen Ham (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1806 z dnia 29 września 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Dehesa de Extremadura (ChNP)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1807 z dnia 30 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Poulet du Périgord (ChOG)]

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1808 z dnia 12 października 2016 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2017 EFRG

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1809 z dnia 12 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1810 z dnia 12 października 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1811 z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Brindisi w regionie Apulia we Włoszech za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 339/15/COL z dnia 16 września 2015 r. udzielająca Norwegii zezwolenia na odstępstwo od pewnych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 aktu, do którego następuje odniesienie w pkt 66n załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, wraz ze zmianami) [2016/1812]

14

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie o rozporządzenia Rady (UE) 2016/841 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 141 z 28.5.2016 )

17

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ( Dz.U. L 95 z 21.4.1993 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)

17

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top