EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 242, 9 września 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 242

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
9 września 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przeglądu wysokości stawek w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w państwach członkowskich

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

10

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1614 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 w odniesieniu do dalszego stosowania rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do interwencji publicznej na mocy niniejszego rozporządzenia

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1615 z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/559 w odniesieniu do okresu, w którym dozwolone jest zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1616 z dnia 8 września 2016 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ewentualnej rewizji środków dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do roku składania wniosków 2017

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1617 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające, za rok składania wniosków 2016, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i środki związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1618 z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1619 z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

28

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1620 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

30

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/1621 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących powiadamiania jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących przez weryfikatorów środowiskowych działających w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym wydano akredytację lub licencję na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top