Help Print this page 

Document L:2016:217:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 217, 12 sierpnia 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 217

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
12 sierpnia 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 z dnia 11 sierpnia 2016 r. ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1369 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/388 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

4

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1370 z dnia 11 sierpnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5010)  ( 1 )

9

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Łotwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5319)  ( 1 )

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1373 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu skuteczności działania sieci na drugi okres odniesienia w ramach systemu skuteczności działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (2015–2019) ( 1 )

51

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1374 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce

53

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Zmiana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

69

 

*

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem

71

 

*

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem

72

 

*

Zmiany do regulaminu postępowania przed Sądem

73

 

*

Zmiany do Praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem

78

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/466 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii ( Dz.U. L 85 z 1.4.2016 )

81

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2016/363 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida ( Dz.U. L 68 z 15.3.2016 )

81

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top