EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:088:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 88, 5 kwietnia 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 88

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
5 kwietnia 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/524 z dnia 30 marca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Liébana (ChNP)]

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/525 z dnia 30 marca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (ChOG)]

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/526 z dnia 30 marca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (ChOG)]

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/527 z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei ( 1 )

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/528 z dnia 4 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/529 z dnia 31 marca 2016 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w 2007 r. przez Niemcy na finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1758)

30

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/530 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu zakazanie wprowadzania do obrotu określonego typu agregatu prądotwórczego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1779)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top