EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 72, 17 marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 72

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
17 marca 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/378 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/379 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do danych przekazywanych przy użyciu skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/380 z dnia 16 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

51

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/381 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu

53

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/382 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu zakazanie wprowadzania do obrotu określonego typu odizolowywaczy kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2016 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia odstępstw od rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP) [2016/383]

59

 

*

Decyzja nr 2/2016 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) [2016/384]

61

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–Norwegia nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/385]

63

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–Islandia nr 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/386]

66

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom ( Dz.U. L 13 z 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top