Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 41, 18 lutego 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 41

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
18 lutego 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/222 z dnia 5 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/223 z dnia 17 lutego 2016 r. ustanawiające procedurę oceny niektórych wniosków o traktowanie na zasadach rynkowych i o indywidualne traktowanie składanych przez producentów eksportujących z Chin i Wietnamu i wykonujące wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/224 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/225 z dnia 17 lutego 2016 r. ustalające maksymalną ilość produktu przypadającą na państwo członkowskie i okres składania wniosków o nadzwyczajne dopłaty do prywatnego przechowywania niewykorzystanych ilości niektórych serów, w ramach ilości określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/1852

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/226 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 999/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/227 z dnia 17 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/228 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

20

 

*

Decyzja Rady (UE) 2016/229 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Danii

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/230 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

23

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2015/39)

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top