Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:032:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 32, 9 lutego 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 32

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
9 lutego 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/162 z dnia 28 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mortadella di Prato (ChOG)]

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/163 z dnia 28 stycznia 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Huile d'olive de Nîmes (ChNP)]

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/164 z dnia 28 stycznia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cappellacci di zucca ferraresi (ChOG)]

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II) ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/166 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków mających zastosowanie do przywozu z Indii środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego („Piper betle”) lub składających się z tychże liści, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 669/2009 ( 1 )

143

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/167 z dnia 8 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

151

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/168 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 602)  ( 1 )

153

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/169 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych środków zapobiegających wprowadzaniu niektórych chorób zwierząt wodnych na terytorium Irlandii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 605)  ( 1 )

158

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/170 z dnia 5 lutego 2016 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 658)

163

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top