EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:021:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 21, 28 stycznia 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 21

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
28 stycznia 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/98 z dnia 16 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/99 z dnia 16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące ustalania zasad operacyjnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/100 z dnia 16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne określające procedurę wspólnej decyzji w odniesieniu do wniosków o niektóre zezwolenia w zakresie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

45

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 ( 1 )

54

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/102 z dnia 19 stycznia 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)]

66

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/103 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS)

67

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/104 z dnia 27 stycznia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla rzadkich gatunków przeżuwaczy rzeźnych i utrzymywanych do celów produkcji mleka (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) ( 1 )

71

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji bifenyl-2-ol jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 4, 6 i 13 ( 1 )

74

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/106 z dnia 27 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

79

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/107 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca cybutryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21 ( 1 )

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/108 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca nadtlenku 2-butanonu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1 i 2 ( 1 )

83

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/109 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 6 i 9 ( 1 )

84

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/110 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca triklosanu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1 ( 1 )

86

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych ( Dz.U. L 222 z 25.8.2009 )

88

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top