Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:322:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 322, 8 grudnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 322

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
8 grudnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/2264 z dnia 3 grudnia 2015 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz stopniowo wycofujące te środki tymczasowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2266 z dnia 24 listopada 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Asperges du Blayais (ChOG)]

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2267 z dnia 24 listopada 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (ChOG)]

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2268 z dnia 24 listopada 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Drniški pršut (ChOG)]

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2269 z dnia 3 grudnia 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarze VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2270 z dnia 3 grudnia 2015 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIIh, VIIj i VIIk przez statki pływające pod banderą Francji

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2271 z dnia 3 grudnia 2015 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 z dnia 7 grudnia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2273 z dnia 7 grudnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

42

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2274 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu

44

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2015/2275 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

50

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2276 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

51

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2277 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przez Komisję krajowych planów wdrożenia systemów zatwierdzania zgodnie z art. 109 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8830)

53

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2278 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu krajów związkowych Niemiec: Bremy, Hesji i Dolnej Saksonii jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8462)  ( 1 )

55

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8581)  ( 1 )

58

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2280 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora DENSO jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 ( 1 )

64

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2281 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87427 (MON-87427-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8587)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top