Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 317, 3 grudnia 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 317

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
3 grudnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/2226 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

1

 

 

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych

3

 

*

Decyzja Rady (Euratom) 2015/2227 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Komisję Europejską zmian protokołów 1 i 2 do Umowy między Zjednoczonym Królestwem, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącej stosowania zabezpieczeń w związku z Traktatem o zakazie broni jądrowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

9

 

*

Decyzja Rady (Euratom) 2015/2228 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Komisję Europejską zmian protokołów 1 i 2 do Umowy między Republiką Francuską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącej stosowania zabezpieczeń w związku z Traktatem o zakazie broni jądrowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

11

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2229 z dnia 29 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2230 z dnia 30 listopada 2015 r. ustanawiające zakaz połowów widlaka białego w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2231 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16 i 38 ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2232 z dnia 2 grudnia 2015 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2015 r. we wszystkich regionach uprawy winorośli w Danii, Niderlandach, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2233 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej haloksyfop-P ( 1 )

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2234 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2235 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

31

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/2236 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przedłużenia moratorium w sprawie ceł od transmisji elektronicznych oraz moratorium dotyczącego zażaleń niezwiązanych z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami

33

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/2237 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Danii

35

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/2238 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

36

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2239 z dnia 2 grudnia 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 i H5N2 we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top