EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 300, 17 listopada 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 300

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
17 listopada 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/2043 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/2044 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania art. 13 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2045 z dnia 13 listopada 2015 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Jāņu siers (GTS)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2046 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej Artemisia absinthium L. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2047 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej esfenwalerat jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2048 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2049 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

15

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2050 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

17

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2051 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/730/WPZiB wspierającej działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

19

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2052 z dnia 16 listopada 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

22

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/2053 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii

27

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZIB) 2015/2054 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

29

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 z dnia 10 listopada 2015 r. ustanawiająca warunki realizacji programu szczepień interwencyjnych bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7671)  ( 1 )

31

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/2056 z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7781)  ( 1 )

41

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2057 z dnia 13 listopada 2015 r. przedłużająca okres stosowania decyzji wykonawczej Komisji 2013/413/UE upoważniającej państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z regionów Akkar i Bekaa w Libanie (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7793)

43

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2058 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 ustanawiającej procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chorób zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7807)

44

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top