Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:284:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 284, 30 października 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 284

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
30 października 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1947 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

1

 

 

Protokół zmieniający Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1948 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

62

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1949 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

71

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1950 z dnia 26 października 2015 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru VI, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru Vb, wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

96

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1951 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

98

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1952 z dnia 29 października 2015 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 511/2010 na przywóz drutu molibdenowego zawierającego przynajmniej 99,95 % molibdenu, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 1,35 mm, lecz nie większym niż 4,0 mm, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz drutu molibdenowego zawierającego wagowo przynajmniej 97 % molibdenu, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 4,0 mm, lecz nie większym niż 11,0 mm, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

100

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1953 z dnia 29 października 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

109

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1954 z dnia 29 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

140

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/1955 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych ( 1 )

142

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1956 z dnia 26 października 2015 r. dotycząca wyznaczenia daty, od której staje się skuteczna decyzja 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania

146

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2015/1957 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

149

 

*

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ( 1 )

181

 

*

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ( 1 )

184

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1960 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia rocznych wykazów priorytetów na rok 2016 na potrzeby opracowania kodeksów sieci i wytycznych ( 1 )

187

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top