EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 260, 7 października 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 260

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
7 października 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1785 z dnia 5 października 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1786 z dnia 6 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

4

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

6

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1788 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

18

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1789 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, w sprawie zmian do załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (dyrektywa w sprawie jakości paliw)

20

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1790 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r.

23

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1791 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

27

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1792 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i pięciu zastępców członków z Hiszpanii

28

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1793 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1014/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 w odniesieniu do zawartości i struktury wspólnego systemu monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ( Dz.U. L 283 z 27.9.2014 )

31

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top