Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 256, 1 października 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 256

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
1 października 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1743 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ovos Moles de Aveiro (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1744 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Limone di Siracusa (ChOG)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1745 z dnia 30 września 2015 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTS)]

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1746 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki świń ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1747 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie sprostowania załącznika do rozporządzenia (UE) nr 26/2011 dotyczącego zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1748 z dnia 30 września 2015 r. ustanawiające, za rok składania wniosków 2015, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1749 z dnia 30 września 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1750 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1751 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający bromadiolon skierowanych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1752 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/1753 z dnia 30 września 2015 r. potwierdzająca uczestnictwo Włoch we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

19

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top