Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:207:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 207, 4 sierpnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 207

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
4 sierpnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1339 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań

1

 

 

Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto

6

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1340 z dnia 13 lipca 2015 r. dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

15

 

 

Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

17

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1341 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

32

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1342 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające metodykę klasyfikacji produktów według działalności określoną w załączniku A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 ( 1 )

35

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1343 z dnia 3 sierpnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

37

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/1344 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.18857 (2012/C, ex 2011/NN) – Domniemana pomoc na rzecz portu lotniczego Västerås i spółki Ryanair Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 6832)  ( 1 )

40

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1345 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie publikacji odniesień do norm dotyczących sznurów i sznurków ściągających w odzieży dziecięcej, gondoli i stojaków, barierek bezpieczeństwa oraz przewijaków niemowlęcych do użytku domowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

73

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy ( Dz.U. L 330 z 15.11.2014 )

75

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ( Dz.U. L 197 z 24.7.2012 )

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top