Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:206:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 206, 1 sierpnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 206

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
1 sierpnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1322 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1323 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1324 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1325 z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/513

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1326 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

16

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1327 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

18

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1328 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie trzecim ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1330 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające po raz 234. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1331 z dnia 31 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/1332 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

31

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB

34

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1334 z dnia 31 lipca 2015 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/521

61

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/1335 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

64

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1336 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

66

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1337 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

68

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1338 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top