EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 184, 11 lipca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 184

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
11 lipca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1122 z dnia 8 lipca 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków w wodach Unii obszaru 1 zarządzania dobijakami przez statki pływające pod banderą Danii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1123 z dnia 8 lipca 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków w wodach Unii obszaru 6 zarządzania dobijakami przez statki pływające pod banderą Danii

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1124 z dnia 8 lipca 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków w wodach Unii obszaru 2 zarządzania dobijakami przez statki pływające pod banderą Danii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1125 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w katsuobushi (suszony bonito) oraz w niektórych wędzonych śledziach bałtyckich ( 1 )

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1126 z dnia 10 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy ( 1 )

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1128 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1129 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1130 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

18

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1131 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/505/UE w sprawie zezwolenia na zastosowanie środka tymczasowego przez Republikę Francuską, zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w celu ograniczenia stosowania soli amonowych w materiałach izolacyjnych z waty celulozowej (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4470)  ( 1 )

20

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1132 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączenia biegu Porsche AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 ( 1 )

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( Dz.U. L 146 z 31.5.2013 )

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top