Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175, 4 lipca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 175

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
4 lipca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1077 z dnia 1 lipca 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Idiazabal (ChNP)]

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1078 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „kwas klodronowy (w postaci soli disodowej)” ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1079 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „heksaflumuron” ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1080 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „4-hydroksybenzoesan propylu i jego sól sodowa” ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1081 z dnia 3 lipca 2015 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1082 z dnia 3 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

41

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1083 z dnia 3 lipca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 29 do dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia na miesiąc lipiec 2015 r.

43

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1084 z dnia 18 lutego 2015 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej pewne zmiany załączników II, V, VII i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 797)  ( 1 )

45

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1085 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Szwecję zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu maszyn do drewna opałowego Hammars vedklipp 5,5 hk oraz Hammars vedklipp 7,5 hk produkowanych przez przedsiębiorstwo Hammars Verkstad AB (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4428)  ( 1 )

124

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia ( Dz.U. L 342 z 14.12.2012 )

126

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1116/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa ( Dz.U. L 299 z 9.11.2013 )

126

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top