Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:159:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 159, 25 czerwca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 159

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
25 czerwca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/981 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/982 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/984 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzające pirytion miedzi jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21 ( 1 )

43

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/985 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzające klotianidynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 ( 1 )

46

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/986 z dnia 24 czerwca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/987 z dnia 24 czerwca 2015 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

51

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/988 z dnia 24 czerwca 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

53

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/989 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, utworzonego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju oraz listy osób do pełnienia funkcji ekspertów w zespole ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju

55

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/990 z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Deutsche Bundesbank

61

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/991 z dnia 19 czerwca 2015 r. określająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach właściwych komitetów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do propozycji poprawek do regulaminów ONZ nr 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 i 135, nowego regulaminu w sprawie bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych kategorii L oraz poprawek do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3)

62

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/992 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

66

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/993 z dnia 19 czerwca 2015 r. upoważniająca Danię do stosowania obniżonej stawki podatku od energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

68

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top