Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 157, 23 czerwca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 157

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
23 czerwca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/960 z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/961 z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

20

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/962 z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu ( 1 )

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/963 z dnia 22 czerwca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

32

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/964 z dnia 22 czerwca 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 442/2009 w sektorze wieprzowiny

34

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/965 z dnia 22 czerwca 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/966 z dnia 22 czerwca 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 w sektorze jaj i albumin jaj

38

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/967 z dnia 22 czerwca 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

40

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/968 z dnia 22 czerwca 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 412/2014 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

42

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/969 z dnia 19 czerwca 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2015/970 z dnia 22 czerwca 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

45

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/971 z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

50

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/972 z dnia 22 June 2015 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/973 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

52

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/974 z dnia 17 czerwca 2015 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4087)

53

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/975 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu wiertarki udarowej przywożonej przez przedsiębiorstwo HIDALGO'S GROUP, Hiszpania (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2015/976 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie monitorowania obecności alkaloidów tropanowych w żywności ( 1 )

97

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia i podkomitetów [2015/977]

99

 

*

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina nr 2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dwóch podkomitetów [2015/978]

110

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U. L 189 z 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top