EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 127, 22 maja 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 127

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
22 maja 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/791 z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/792 z dnia 19 maja 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Maçã de Alcobaça (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/793 z dnia 19 maja 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Agnello di Sardegna (ChOG)]

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/794 z dnia 19 maja 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Chevrotin (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/795 z dnia 19 maja 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pont-l'Evêque (ChNP)]

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/796 z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków w następstwie wystąpienia kolejnych ognisk tej choroby w tym państwie ( 1 )

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/797 z dnia 21 maja 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/798 z dnia 11 maja 2015 r. upoważniająca Komisję Europejską do prowadzenia, w imieniu Unii Europejskiej, negocjacji w sprawie zmian Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

19

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/799 z dnia 18 maja 2015 r. upoważniająca państwa członkowskie do zostania stronami, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich ( 1 )

20

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/800 z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

22

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora handlu detalicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2015/371 budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ( Dz.U. L 73 z 17.3.2015 )

61

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top